verbind2Het uitgangspunt van Maison Unique is het bundelen van krachten van medewerkers, waardoor zij de werkzaamheden zelfstandig kunnen uitvoeren. Binnen het atelier maken zorgbehoevenden, re-integreerders en vrijwilligers samen maatschappelijk verantwoorde producten. Dit onder begeleiding van een professionele zorgbegeleider. Zij samen kunnen elkaars kwaliteiten complementeren.

Maison Unique biedt werk/leertrajecten of zinvolle dagbesteding op maat aan. Werk geeft de medewerkers de mogelijkheid tot zelfontplooiing en ontwikkeling, waardoor zij een waardevolle functie en verbinding hebben binnen de maatschappij. Maison Unique laat zijn medewerkers in zijn kracht staan!